Till navigation Till innehåll (s)
verksamhet

Våra verksamheter på Silverdalsskolan

Silverdalsskolan har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolans elever är fördelade på fyra våningsplan. Våra fokusområden är lärande, vänskap och delaktighet.

Vi har två klasser per årskurs.

I Silverdalsskolan finns också en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrat. 

Så här beskriver vi våra fokusområden:

  • Lärande: att vara en som lär och skapa en positiv lärandeidentitet
  • Vänskap: att vara en vän, en viktig person i gruppen
  • Delaktighet: att hitta sin röst genom att lyssna och bli lyssnad på, att ha inflytande och att få tänka annorlunda än igår.

Så här beskriver vi som går och jobbar här Silverdalsskolan:

Välkomna till oss!

Förskoleklass 

Vi har två förskoleklasser som har sina klassrum i anslutning till huvudentrén. Förskoleklasserna har sina lokaler på plan 1, intill receptionen och huvudentrén. Detta skapar en smidighet för den som lämnar sina barn hos oss på morgonen, men även en värdefull trygghet för eleverna. Här möter de varje dag de flesta av medarbetarna i verksamheten som naturligt vistas i och passerar lokalerna regelbundet och som de kommer arbeta med en lång tid framöver.

Skolans fyra olika våningsplan

Förskoleklassen har lokaler på markplan, med närhet till stora entrén och till skolgården. På entréplanet finns också en ljusgård med uppehållsyta för elever, skolans bibliotek, salar för  praktiskt estetiska ämnen, en stor NO-sal för laborativ verksamhet, samt skolans expedition. 

En trappa upp, på plan 2 har årskurserna 1 - 4 sina klassrum. Där finns också ett stort samlingsrum för fritidshemmet, en ateljé för analogt skapande, rum för speciallärare och skollogoped, personalrum och skolans matsal. På plan 3 har årskurserna 5 - 9 sina undervisningslokaler. Här finns också en studio för elevstöd, rum för skollogoped och speciallärare, samtalsrum, samt skolans stora personalrum.
 
Högst upp i huset, på plan 4, finns vår autismverksamhet. Där finns också skolsköterska, skolkurator/skolsocionom samt ett samtalsrum för studie- och yrkesvägledare. 
 
Varje klass hos oss har hemklassrum, även i årskurs 7-9. Det innebär att elever inte behöver byta klassrum så ofta under skoldagen, vilket bidrar till den höga grad av trygghet vi har i Silverdalsskolan.  Våra elever har idrott i Silverdalshallen, samt utomhus i närmiljön som erbjuder stor variation. Vi har nära till naturen, vilket är en fördel på många sätt. 

 

Särskild undervisningsgrupp för barn med autism

Fritidshemmet