Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsa

Tegelhagens elevhälsa består av skolsköterska, kurator, speialpedagoger, skolläkare och skolpsykolog.  Skolläkare och skolpsykolog är inte platsförlagda på Tegelhagens skola utan kontaktas vid behov. 

Elevhälsan