Till navigation Till innehåll (s)

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan av elever ska vara anmälda senast kl. 07:30 och ska göras varje dag som elev/barn är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro via skolplattformen. De elever som inte är frånvaroanmälda ringer vi hem till. 

På kommunens hemsida finns blankett för ledighetsansökan. Vi är restriktiva med ledigheter och beviljar endast ledighet med synnerliga skäl.