Till navigation Till innehåll (s)

Skolledning

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer.

Rektor har det övergripande ansvaret för hela verksamheten och är närmsta chef för biträdande rektorer, administration/IT och elevhälsan.

Maja Velasco är biträdande rektor för F-3 och fritidshemmet.
 
Ditte O'Connor är biträdande rektor för 4-6 och fritidsklubben.
 
Helena Åhman är rektor och ansvarig för 7-9.