Till navigation Till innehåll (s)

Elev- och föräldrainflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Får vi dessutom föräldrarna delaktiga i skolan kan vi ju inte annat än lyckas!

Vi har elevråd regelbundet där eleverna har möjlighet att lyfta olika frågor gällande skola och fritidshem och kunna påverka deras situation.

Vi har regelbundna föräldraråd.