Till navigation Till innehåll (s)

Elevinflytande

Att lära eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar.

"Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen." Ur Skolverkets Elevinflytande

På Tegelhagens skolan arbetar vi aktivt med  att elever ska kunna ha inflytande i sin verksamhet och skolgång. Vi har elevråd regelbundet där eleverna kan vara med och påverka olika frågor.