Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsa

Alla elever ska få möjligheten att må bra!

2011 kom en ny skollag. I den har begreppet samlad elevhälsa införts. Detta innebär att eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

På Tegelhagen arbetar den medicinska delen av elevhälsan främjande genom kontinuerliga undersökningar och hälsosamtal. Elevhälsoteamet är också en resurs i det främjande och förebyggande arbetet på organisations - grupp och individnivå, samt i arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljön till elevernas behov. Elevhälsoteamet arbetar också med pedagogiska kartläggningar när elever är i behov av särskilt stöd för att identifiera hur verksamheten ska anpassas efter behov och förutsättningar. Elevhälsoteamet på Tegelhagen träffas en gång per vecka och består av följande medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska kompetenser:

  • Rektor och biträdande rektorer

  • Skolsköterska

  • Kurator

  • Specialpedagoger

  • Skolläkare (vid behov)

  • Skolpsykolog (en gång i månaden)

  • Studie-och yrkesvägledare


På Tegelhagen har vi ett mycket engagerat elevhälsoteam som arbetar för att alla barn och elever ska lyckas!

Elevhälsan kontakt