Till navigation Till innehåll (s)

Krisgrupp

På Tegelhagens skola har vi en krisgrupp som arbetar med att uppdatera krisrutiner och säkerställa att vi har den aktuella information som verksamheten behöver vid ett akut läge.

En krisgrupp (även kallat krisledning) organiserar arbetet med rektor som huvudansvarig. Gruppen ska ha en överblick och planera framåt samt under händelsen vara de som dokumenterar viktiga händelser.

Vid en kris är det extra viktigt att ha en TYDLIG och SYNLIG ledning för att alla ska känna stöd och styrning.

Krisgruppens första uppgift är att klargöra vad som verkligen har hänt, vilka som är drabbade och på vilket sätt och därefter fatta beslut om vad som ska göras.

Under händelsen tar gruppen (eller delar av den) beslut om hur krisen ska hanteras och förmedlar till all personal, elever och omvärld.

I Sollentuna kommun finns en utarbetad krisplan som är framtagen för Barn- och Ungdomskontoret. Det är utifrån den vi arbetar i händelse av kris. 

I versamheten lär vi personalen i hjärt- och lungräddning, har en gång per läsår genomgång av allergirutiner, första hjälpen samt har kontinuerliga brandövningar. Allt för att känna oss trygga i att kunna hjälpa varandra och våra barn och elever så bra vi kan. 

Skolledning kontakt