Till navigation Till innehåll (s)

Verksamheter på skolan 

Tegelhagen ligger i ett lugnt bostadsområde i södra Sollentuna, i en naturskön omgivning med närhet till skog, äng och sjö. Tegelhagens skola bedriver flera verksamheter.

Verksamheten är kommunal och omfattar barn/elever från 1-15 år. Här finns en förskola, förskoleklass, grundskola årskurs F-9, fritidshem för alla elever F-6. Förutom alla barn/elever på enheten har vi mycket engagerade medarbetare! Tegelhagens skola har höga meritvärden samt goda resultat i kund och medarbetarundersökningar.

Skolverksamheten har barn mellan förskoleklass och  årskurs 9 samt 55 lärare. Skolan bedriver flerlärarsystem från förskoleklass upp till årskurs 6, med cirka 32 elever i varje klass.  Från årskurs 3 upp till årskurs 9 är skolan organiserad med fler praktisk-estetiska lärare exempelvis slöjd, musik, hem och konsumentkunskap, där utformas undervisningen i högre grad med ämneslärare.

Till skolan finns ett elevhälsoteam samt trygghetsteam kopplat. Elevhälsoteamet består av rektor, två biträdande rektorer, en specialpedagog, två speciallärare, en kurator och en skolsköterska. Områdets skolpsykolog samt skolläkare deltar i vissa möten. Vi köper in talpedagog vid behov. Elevhälsoteamet arbetar primärt med skolelever. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan.

Vi har SYV på deltid.

Inriktningen på skolan är  IKT samt utepedagogik. Målet för hela skolan är att fortsatt ha höga resultat/meritvärden. 

Skolan är Olweuscertifierad (antimobbingprogram) samt grönflagg-certiferad (miljöarbete).