Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshem

"Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap." Ur Skolverkets Fritidshem

Fritidsverksamheten på Tegelhagens skola erbjuds till elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi erbjuder “utefritids” med stationer där barnen kan välja lärande aktiviteter. Varje dag serveras eleverna mellanmål utomhus. Fritidshemmet är uppdelat i två delar, Fritidshem F-3 och Fritidsklubben 4-6. Fritidsklubben är en eftermiddagsverksamhet som börjar när eleverna slutar sina lektioner. Fritidshem F-3 har även tillsyn på morgonen från 7.00 tills skolan börjar 8.00.

Söker och säger upp plats på fritidshem gör du som vårdnadshavare på Sollentuna kommuns webbsida, se länk nedan.

Länkar

Söka/säga upp plats