Till navigation Till innehåll (s)

Tegelhagens skola

Vi skapar goda resultat, förbättrar förutsättningarna för att barn/elever ska utvecklas till självständiga, sociala, kompetenta och unika människor. Vi arbetar helt enkelt med framtidens lärande - vi syns, hörs och sätter spår!

Här är barnens och elevernas utveckling och välbefinnande alltid i centrum. Vi har två profilområden:

  • IKT - information och kommunikationsteknik - Lärplattor och datorer är ett vardagsverktyg för alla våra elever. Vi jobbar aktivt med digital teknik för att hitta nya sätt att lära. Våra elever blir medvetna digitala användare som vill, vågar och kan! Den digitala tekniken ger eleverna lust att lära och fler möjligheter att visa vad de kan. Elever på vår skola får tack vare engagerade och nyfikna pedagoger dagligen arbeta med olika digitala tekniker för att utveckla sitt kunnande. Exempel är, IT-baserat lärande, programmering, podsändningar och filmskapande.

  • Utomhuspedagogik - På Tegelhagen lägger vi stor vikt vid att lägga grunden för en hållbar och hälsosam livsstil. Vi undervisar ute, vi källsorterar, vi använder oss av äventyrspedagogik och arbetar aktivt med friluftsliv på schemat, vi erbjuder “utefritids” med stationer där barnen kan välja lärande aktiviteter. Vi ser att hela “paketet” utomhuspedagogik är ett gott komplement till de mer teoretiska delarna av skoldagen och utnyttjar uterummets möjligheter för olika lärstilar.

 

Vi är övertygade om att dessa profilområden bidrar till barnens/elevernas lust till lärande och utveckling!