Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta behövliga åtgärder. Vi vill att ni ska vara nöjda med vår verksamhet.

Vid klagomål behöver beskrivning av anmälan av klagomål/synpunkt ske gällande:

Vilken verksamhet gäller det? 
Beskriv problemet
Hur vill du bli kontaktad?
Namn, adress, telefon:

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten så ska du anmäla det genom att ta kontakta i första hand den som anges först.

Mentorn som är ansvarig för ditt barn 

Mattias Eriksson, fritidshemssamordnare, mattias.eriksson@sollentuna.se

Lena Andersson, biträdande rektor, ansvarig för F-3 lena.andersson@sollentuna.se

Nina Dahlstedt, biträdande rektor, ansvarig för 4-6 nina.dahlstedt@sollentuna.se

Cilla Lewander, biträdande rektor, ansvarig för 7-9 cecilia.kviberg@sollentuna.se

Rektor kristina.soderlund@sollentuna.se

Om du har klagomål eller synpunkter kring fastighetsfrågor såsom lokaler eller utemiljö så kontaktar du i första hand:

Kristina Söderlund  kristina.soderlund@sollentuna.se