Till navigation Till innehåll (s)

Ledigheter

Här hittar du information om Töjnaskolans policy för ledigheter.

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Därför gäller återhållsamhet med beviljande av ledigheter för elever. Endast ledighet av synnerliga skäl beviljas. Elevens vårdnadshavare måste vara medveten om att längre ledigheter kan innebära att eleven inte når kunskapskraven. För att undvika detta måste vårdnadshavaren ansvara för att eleven tar igen det som missats.  Ansökan lämnas till berörd mentor.  Mentorn kan bevilja ledighet upp till tre dagar. Är det fler än 3 dagar lämnas den in till rektorn som kan avslå ledigheter.

Här nedanför hittar du länken till ledighetsansökan och blanketter.

Lov och ledighet