Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar vi

På Töjnaskolan arbetar vi i arbetslag, där både skollärare och fritidshemspersonal ingår.
Under läsåret 21/22 kommer vi ha dessa arbetslag: 

Förskoleklass
åk 1
åk 2
åk 3
åk 4-6
åk 7-9
elevhälsa

Varje arbetslag har en arbetslagsledare och en fritidssamordnare. 

Skolledning träffar arbetslagsledare regelbundet och tillsammans bildar de ledningsgrupp för Töjnaskolan.