Till navigation Till innehåll (s)

Elev- och föräldraråd

På Töjnaskolan finns föräldrarådet för det övergripande samarbetet mellan hem och skola. Alla klasser har kontinuerligt klassråd. I elevrådet samlas sedan representanter från varje klass.

Elevernas inflytande utvecklas i klass- och elevråd. På klassråden förbereds frågor som elevrådsrepresentanterna tar med till elevrådet. Elevrådet träffas regelbundet, ca en gång per månad, under ledning av bitr.rektor/rektor. 

Töjnaskolan är också den nyfikna skolan, vi vill med hjälp av alla intressenter runt skolan samarbeta för att på bästa sätt förstå vad som krävs av dagens elever i den yrkesframtid som väntar mellan år 2040-2080.

Vi har på skolan ett nätverk med föräldrar som engagerar sig och bidrar till att skolan utvecklas och håller en hög kvalitet. Tillsammans gör vi Töjnaskolan till en skola som förbereder barnen för en spännande och utmanande framtid.