Till navigation Till innehåll (s)
Sociala medier

IKT

På Töjnaskolan arbetar vi med IKT (Information- och kommunikationsteknologi) som ett pedagogiskt redskap i undervisningen.

Vi är en webbaserad skola och använder Google som standardverktyg med dess webbapplikationer så som Drive, E-post, Meet, Classroom, Sites, Bilder och Blogg. Vi arbetar med "En till En" principen där varje elev har egna lärplattor (iPad) till sin hjälp i sitt dagliga skolarbete. Alla lärare och fritidshemspersonal har också egna datorer som kan antingen vara av modellen Apple eller Chrome. Vi har ActivePanel i varje klassrum som används i den dagliga undervisningen. Dessa digitala tavlor arbetar vi med även på fritidshemstid med eleverna genom olika interaktiva aktiviteter.