Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitetsarbete

Inom Töjnaskolan arbetar vi systematiskt med uppföljning och utveckling av vår kvalitet för att säkerställa att samtliga elever får en så god utbildning som möjligt. Vi sammanställer löpande våra resultat, analyserar dem och sätter in åtgärder när vi får signaler om låg måluppfyllelse. 

I mitten av varje termin gör vi prognoser över måluppfyllelse och betyg för att i så god tid som möjligt få veta om det finns behov av ytterligare insatser för att alla ska kunna nå målen.

Varje läsår genomför vi regelbundna enkätundersökningar med elever, föräldrar och medarbetare för att på så sätt få veta vad de som är närmast verksamheten tycker om den. 

Vårt övergripande mål är alltid att samtliga barn och elever ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar.