Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och resultat

Kvalitetsredovisning
Kvalitetsredovisning lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärande och måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen fungerar som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Kundundersökningen är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och vårdnadshavare är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjligheter att påverka, ledning och kunskapsutveckling.

Observationer och inspektioner
Dessa genomförs av både Skolinspektionen och av VÅGA VISA. Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten.