Till navigation Till innehåll (s)

Ordningsregler

Vid varje läsårsstart skriver alla elever under skolans ordningsregler, som innebär att eleven åtar sig att följa ordningsreglerna. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå uppsatta mål.  Med ordning som stöd ska alla kunna lyssna på läraren utan att distraheras av exempelvis mobiltelefoner.

Töjnakolans ordningsregler 2020-2021

ELEVENS RÄTTIGHETER                                         ELEVENS SKYLDIGHETER

 

Jag har rätt till studiero i en lugn och trygg lärmiljö.

Jag har ett gott uppförande och använder ett vårdat språk.

Jag använder inte mobiltelefon under skoltid. 

Jag följer de instruktioner jag får. 

Jag fotar och filmar inte någon.

Jag har rätt i att delta i diskussioner och uttrycka min åsikt. 

Jag ber om att få ordet och talar när det är min tur.

Jag lyssnar och respekterar andras åsikter.  

Jag deltar i och bidrar till skolans trygghetsarbete genom Olweusprogrammet.

Jag har rätt till en trivsam och hälsosam lärmiljö.

Jag ser till att hålla snyggt och rent efter mig.

Jag tar inte med mig godis, läsk, nötter eller energidryck.

Jag använder inte ytterkläder, keps, mössa eller ytterskor inomhus.

Jag tar inte med mig dator/lärplatta till matsalen.

Jag har rätt till en säker skola.

Jag lämnar inte skolans område utan tillåtelse.

Jag använder inte våld mot någon.

Jag lämnar farliga föremål hemma, tex kniv.

Jag parkerar min cykel/moped vid utsatt plats.

Jag har rätt till min undervisningstid.

Jag ansvarar för att komma i tid, till rätt lektion och ha rätt material med mig. 

Jag kontaktar expeditionen om läraren inte kommit till lektionssalen.

Jag har rätt att få mina och skolans saker respekterade.

Jag är rädd om skolans lokaler och material.

Jag ansvarar över mina saker och hanterar andras saker med respekt. 

Jag har rätt att bli respekterad. 

Jag respekterar allas olikheter och agerar på ett respektfullt sätt.

Jag har rätt till en drogfri lärmiljö.

Jag tar inte med mig eller missbrukar tobak eller andra droger på skolan.