Till navigation Till innehåll (s)

Lärarstudenter

Töjnaskolan - partnerskola för Uppsala universitet

Vi är en särskilt utvald skola för Uppsala universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd  utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts  samman. Vi har varit särskilt utvald sedan 2021. Det innebär att lärarstudenter från Uppsala  universitet har företräde och att vi på Töjnaskolan regelbundet tar emot en större mängd  studenter från lärosätets olika lärarutbildningar.  

Nära samarbete med Uppsala universitet 

Samarbetet med Uppsala universitet innebär bland annat att vi deltar i handledarseminarier  och handledarutbildningar. Detta höjer kvaliteten hos oss och i lärarutbildningen. Det finns  även möjlighet till samverkan med forskare från Uppsala universitet vilket även det stödjer  kvalitetsarbetet på skolan.  

Skolan och VFU-studenter 

Vi ser VFU-studenterna som en naturlig del av skolan. De fyller en viktig funktion dels  genom att få oss att motivera för dem varför vi gör som vi gör och dels genom att de ställer  frågor om vår verksamhet. VFU-studenterna bidrar också till ökade möjligheter i klassrummet  vad gäller arbetet där. Studenterna för även med sig kunskap kring det senaste vad gäller  pedagogik och didaktik som de sedan omsätter i praktiken på vår skola. Detta ger vår personal  en indirekt vidareutbildning. Vi ser med andra ord stora fördelar med att ha VFU-studenter på skolan.