Till navigation Till innehåll (s)
Skolgård

Våra verksamheter

Töjnaskolan är en kommunal grundskola för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. All verksamhet sker i skolans lokaler som består av skol-och fritidslokaler, förskola, matsal, kök och idrottshall med stora fina utemiljöer.

Skolan har i nuläget cirka 770 elever och 90 anställda. Skolans verksamhet är uppdelad i förskoleklass, lågstadium, mellanstadium och högstadium. 

Förskoleklass

Skolan har tre förskoleklasser, förskoleklass blå, grön och röd. Under skoltid finns skolsamverkan mellan fritids och skola.

Lågstadiet

Skolan har ett treparallelligt lågstadium. Under skoltid finns skolsamverkan mellan fritids och skola. 

Mellanstadiet

Skolan har tre parallella klasser i årskurs 4-6 . Fritidsverksamhet sker under eftermiddagstid i lokaler i anslutning till klassrummen. 

Högstadiet

Från läsår 23/24 har vi treparalleligt i årskurs F- 9.

Administration

Sussanne Sprengler Gepfrich, skoladministratör

Pia Orestav, skoladministratör

Jimmy Andersén, It-ansvarig

Leonardo Barison Morales, It-ansvarig

Lars Landewall, vaktmästare

Skolledning:

Kristina Söderlund, rektor

Lena Andersson, biträdande rektor, ansvarig för förskoleklass samt årskurs 1-3. 

Nina Dahlstedt, biträdande rektor, ansvarig för årskurs 4-6.

Cecilia Kviberg, biträdande rektor, ansvarig för årskurs 7-9.

Mattias Eriksson, biträdande rektor, ansvarig för fritidshemmet samt infomentor.