Till navigation Till innehåll (s)

Skolsköterska/skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av skolans samlade elevhälsa och de ska tillsammans arbeta för att eleverna når utbildningens mål.

Medicinska insatsen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Medicinska insatsen erbjuder följande:

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och hälsosamtal.

Förskoleklass Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2 Tillväxtkontroll: längd och vikt.

Årskurs 4 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 6 Tillväxtkontroll: längd, vikt och rygg.

Årskurs 8 Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet.

Öppen mottagning erbjuds utöver den planerade mottagningen för att eleven själv ska erbjudas möjlighet att söka upp skolsköterskan för rådgivning gällande hälsofrågor och egenvård, dvs. de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla, vanliga sjukdomar och skador.