Till navigation Till innehåll (s)

Specialpedagogisk kompetens

Den specialpedagogiska kompetensen, speciallärare, är en del av skolans elevhälsa som arbetar för att stödja alla elever. Specialpedagogisk kompetens är ett stöd i skolans pedagogiska arbete i att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av skolans lärmiljöer. Specialpedagogisk kompetens bistår även pedagogisk personal i arbetet med olika stödinsatser såsom extra anpassningar, utredning om behov av särskilt stöd samt åtgärdsprogram.