Till navigation Till innehåll (s)

Förskoleklass och år 1-9

Förskoleklassen är en egen skolform vars uppdrag är att bidra till alla barns utveckling och lärande. Verksamheten skall skapa en trygg övergång mellan förskola och skola och förbereda barnen för deras fortsatta skolgång.

Förskoleklassens uppdrag

I förskoleklassen blandas lek och undervisning och den utgår från barnens förutsättningar och behov. Den sociala träningen utgör en stor del av förskoleklassens verksamhet. Genom lek och lustfyllt lärande tränar vi på livsviktiga sociala kompetenser som bland annat kommunikation, empati, självkännedom, samarbete, respekt, hänsyn och att lyssna på varandra.

Skollagen och Läroplan för grundskolan, LGR 11, sätter upp riktlinjerna för förskoleklassverksamheten.

Information om Töjnaskolans förskoleklassverksamhet

Förskoleklassverksamheten på Töjnaskolan består av två delar. Skoldag och fritidshem. Mellan kl. 8.15-13.30 pågår skoldagen då vi utifrån LGR11 planerar och genomför en verksamhet där vi utmanar och stöttar barnen i deras lärande. Från kl 13.30 fram till Töjnaskolan stänger håller fritidshemmet verksamhet i samma lokaler som under skoldagen. Arbetslaget ansvarar för verksamheten även på eftermiddagarna och utifrån LGR11 planerar och genomför vi en verksamhet för alla som valt att vara kvar även på fritidshemmet. På så vis skapar vi trygghet och förutsättningar för fortsatt lärande och omsorg hela dagen.