Till navigation Till innehåll (s)

Fritidshemmet

Töjnaskolan bedriver fritidshemsverksamhet för förskoleklass och årskurserna 1-6.

Vi består av fem avdelningar. F-klass, Åk 1, Åk 2, Åk 3 & 4-6 fritidshem.

Vi på Töjnaskolan ser att leken är ett viktigt redskap i det sociala samspelet.

Vi  erbjuder lärorika och meningsfulla aktiviteter som eleverna kan deltaga i efter intresse, alla aktiviteter som vi på fritidshemmet planerar och genomför utgår från lgr 11. 

Töjnaskolans fritidshem i förskoleklass är integrerat i skolverksamheten under förmiddagstid och har eftermiddagsverksamhet i olika grupper för eleverna i förskoleklass. Den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritidshemmet under eftermiddagstid.

På fritidshemmet har vi som mål att alla elever ska få en meningsfull fritid, stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och social gemenskap.

Öppettider:

Fritidshem håller under skoldagar öppet för:

Förskoleklass -årskurs 3: kl. 6.45-17.45

Årskurs 4-6: kl. 14.00-17.45

Kontakt:

Telefonnummer till fritidshemsavdelningarna:

Fritidshem förskoleklass

tel: 073-765 30 67

Fritidshem årskurs 1

tel: 073 915 10 16

Fritidshem årskurs 2

tel: 073 915 22 49

Fritidshem årskurs 3

tel: 073 915 28 54

Fritidshem årskurs 4-6

tel: 073 765 38 91

 

När vi har som mest aktiviteter, under skoltid och under aktivitetstid 14.00-16.00 har vi ibland svårt att svara i telefonen.