Till navigation Till innehåll (s)
turebergsforskolor.se | regnbågens förskola

Regnbågens Förskola

Varmt välkommen! Vår verksamhet är trygg, utvecklande, lärorik, spännande och rolig. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande och sätter alltid barnens välmående, utveckling och undervisning främst. Vi uppskattar vårdnadshavares engagemang och är lyhörda till allt som kan bidra till att verksamheten vidareutvecklas för barnens bästa.

Glädje är ett av våra sex kärnvärden. Vi skapar glädje genom en inspirerande miljö med positiv atmosfär där det är roligt, motiverande och välmående att vara.

Regnbågens Förskola ligger på gångavstånd från Sollentuna Centrum i anslutning till den vackra Malmparken. Vi har en egen utegård för barnen i Malmparken som är uppdelad på små barn respektive stora barn. Utöver det har vi närhet till Malmparkens gemensamma lekpark, konstgjorda fotbollsplan samt gångavstånd till Bagarbyvägens stora förskolegård, skog och natur.

Avdelningar
På Regnbågens Förskola har vi fyra avdelningar. Avdelningarna Grön och Röd för de yngre barnen (1-3 år) och avdelningarna Blå och Gul för äldre barnen (3-6 år). 

Kontaktuppgifter

Regnbågens Förskola
Malmparken
191 60 Sollentuna

Rektor Nina Danielson
Tfn 08-579 225 34
Skicka e-post till rektor

Förskola - Platsansvarig
Sms/telefon  0739-15 17 22
Skicka e-post till Regnbågens Förskola

Skicka gärna sms/e-post för att inte störa pedagogisk verksamhet
Avdelning   E-post Sms/telefon
Blå   Skicka e-post till Blå 0739-15 29 15
Grön   Skicka e-post till Grön 0739-15 29 14
Gul   Skicka e-post till Gul
0739-15 29 16
Röd   Skicka e-post till Röd 0739-15 29 12