Till navigation Till innehåll (s)

Information och rutiner

Här hittar du aktuell information gällande hemtjänst. Informationen riktar sig till dig som utförare.

Synpunkter och klagomål

Vi vill få in synpunkter som rör vårt arbete på vård- och omsorgskontoret. Detta är viktig för vårt systematiska kvalitetsarbete. Fyll i nedan e-blankett. 

Blankett för synpunkter och klagomål

Rutin för utförare vid ej verkställda beslut

Rutin för utförare vid ej verkställda beslut

Motverka fusk

Stöd för att kombinera insatser inom hemtjänsten

Digitala lås

Instruktion för användning av digitala lås i hemtjänsten

Vid eventuella fel på de digitala låsen och om ni akut behöver låna en nyckel för att komma in till kund kan ni hämta en nyckel i Anoonis nyckelskåp.

Alla utförare har fått en nyckelbricka för att komma åt nyckelskåpet hos Anooni, och ni kommer in till nyckelskåpet med hjälp av ett digitalt lås.

Om ni behöver ha tag på någon så finns alltid någon tillgänglig på telefonnummer 08 – 518 177 50.

Om ni lånar en nyckel är det viktigt att ni lämnar tillbaka den så fort som möjligt.

Rutin

Beskrivning av hemtjänstinsatser

Hantering av SoL-akter