Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag för särskilt boende för äldre, enstaka platser.

Schema för LOV-ansökningar

Schema handläggning LOV-ansökningar

Välkommen att söka

Du söker godkännande i kommunens valfrihetssystem enligt LOV via kommunens verktyg för upphandling.Pågående, annonserade upphandlingar

Kompletteringar och frågor gällande ansökan sker via e-post von@sollentuna.se.

Dokument

Förfrågningsunderlag - Särskilt boende för äldre, enstaka platser

Bilagor

Mall för täthetsschema

Mall för personalöversikt

Referenstagning Juridisk person

Referenstagning Fysisk person

IT-anvisningar