Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

På denna sida hittar du den senaste versionen av förfrågningsunderlaget för insatsen bostad med särskild service. Som utförare inom LOV är det alltid det senaste förfrågningsunderlaget som gäller oavsett när ni har skrivit avtalet.

I förfrågningsunderlaget hittar du information om:

  • uppdragsbeskrivning
  • administrativa bestämmelser
  • kvalificeringsvillkor
  • allmänna villkor
  • villkor för val av utförare och dess tjänster
  • verksamhetsvillkor
  • villkor för vård- och omsorg
  • villkor för ledning och personal
  • ekonomi
  • kommersiella villkor

Nedan finner du det fullständiga förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är senast uppdaterat den 5 maj 2021.

Har du frågor om förfrågningsunderlaget är du välkommen att kontakta avdelning stöd och utveckling på vård- och omsorgskontoret.