Till navigation Till innehåll (s)

Lokaler och inventarier

Informationen gäller endast entreprenader, ej LOV-verksamheter.

Inventarier, sängar, lyftar och taktraverser

Inventarier som möbler, sängar (inkl. madrasser), mobila golvlyftar och taklyftar samt övrig utrustning i de gemensamma utrymmena ägs av kommunen och får disponeras av utföraren under avtalstiden.
Donerade föremål och deponerad konst som ägs av beställaren förvaltas av utföraren under kontraktstiden och återlämnas/överlämnas till ny utförare vid kontraktstidens upphörande.

Inventarieförteckning

Utföraren ska under hela avtalstiden kontinuerligt föra en inventarieförteckning.
Regler för redovisning av inventarier

I maj varje år ska utföraren skicka in en kopia av inventarieförteckningen till vård- och omsorgskontoret, vok-lokaler@sollentuna.se.

Vid behov av lagning eller ersättning av inventarier

Rutin för anskaffning av ersättningsinventarier

Vid behov av hyra av bred säng

Rutin för hyra av bred säng

Kontakt

Kontakta vård- och omsorgskontoret om du har frågor
vok-lokaler@sollentuna.se
08-579 210 00

Spol- och diskdesinfektorer, medicinskåp och dylikt

Kontakta MAS Erik Lindén om du har frågor
erik.linden@sollentuna.se
08-579 214 20

Trygghetslarm

Kontakta vård- och omsorgskontoret om du har frågor
vok-lokaler@sollentuna.se 
08-579 210 00

Fastighetsrelaterade frågor

Om avdelningen för miljö- och hälsoskydd/arbetsmiljöverket eller någon annan myndighet gör en tillsyn av lokalerna ska lokalsamordnare informeras omgående. Detsamma gäller avvikelserapporter och förelägganden.

För frågor gällande

  • Vitvaror i verksamhetslokalerna
  • Besiktning eller renovering av lägenheter
  • Om du inte får kontakt med eller respons från fastighetsvärden

Kontakt

Lokalsamordnare
vok-lokaler@sollentuna.se 

08-579 210 00

Felanmäla till fastighetsvärd

Kontaktlista till fastighetsvärdar

Vägglöss

SLL - Vägglöss – instruktion till öppen- och slutenvård samt särskilda boenden i Stockholms län.