Till navigation Till innehåll (s)
Ett trygghetslarm

Digitala larm för trygghet

Digitala trygghetslarm är ett hjälpmedel som ökar känslan av trygghet för individen. Trygghetslarmet ansluts enkelt till ett eluttag i bostaden och placeras på lämplig plats i bostaden.

Den som har trygghetslarmet anslutet i sin bostad bär en larmknapp i form av ett halsband eller armband. 

Vid behov av hjälp trycker personen på larmknappen och blir då uppkopplad till larmmottagaren som vidtar lämpliga åtgärder utifrån situationen.

Trygghetslarmet skapar förutsättningar för ökad trygghetskänsla och självbestämmande. Det ger möjlighet till kvarboende i den egna bostaden.