Till navigation Till innehåll (s)
Robotkatt

Projekt Välfärdsteknik

Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag öka tillgången till välfärdsteknik. Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera eller robotkatter. Flera av dessa produkter finns redan i kommunen och andra är på väg in.

I februari 2016 startade ett försök med att införa välfärdsteknikprodukter i olika verksamheter. Syftet med projektet är att skapa efterfrågan och intresse hos utförare att på egen hand använda välfärdsteknik i utvecklingen av den egna verksamheten. Idag är tolv iPads, sju robotkatter och två Drinc drickhjälpmedel ute hos olika verksamheter inom äldreomsorg och LSS i Sollentuna. De ska få använda produkterna under ett år och sedan utvärderas försöket. Under testperioden sker studiebesök till verksamheterna samt anordnas användarträffar där den som är utsedd till ansvarig för produkterna i respektive verksamhet närvarar.   

På användarträffarna diskuteras bl.a. hur de använder produkten i sin verksamhet och vad som har gått bra respektive mindre bra. Tanken är att användarträffen ska ge förslag på nya användningsområden som man inte tänkt på, samt förhindra att produkterna blir liggande och samlar damm.

Sedan 2018 erbjuds produkterna till nya verksamheter som ska få använda dem under ett år.