Till navigation Till innehåll (s)

Vad är e-hälsa?

Socialstyrelsen definierar e-hälsa som ”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa."

Tre stöttepelare inom e-hälsa är kommunikation, tillgänglighet och verksamhet. Inom kommunikation kan e-hälsa användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter. Tillgängligheten skapar möjligheter för patienten att själv vara med och påverka samt vara aktiv som patient. Man brukar använda begreppet individcentrerad vård, det kan till exempel innebära att patienten kan boka ett läkarbesök via sin dator eller smartphone och kan jämföra olika vårdgivare digitalt. Genom att använda e-hälsa i sin verksamhet ger man vårdpersonalen digitala verktyg för att kunna få rätt information på rätt plats i rätt tid. (SKL) 

Socialstyrelsen - Nationell e-hälsa och gemensam informationsstruktur

eHälsomyndigheten

SKL - E-hälsa