Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för avlösarservice, från den 1 april 2023.

 • Dag (klockan 07.00 till 19.00): 337 kr per timme.
 • Kväll (klockan 19.00 till 23.00): 361 kronor per timme.
 • Natt (klockan 23.00 till 07.00): 383 kronor per timme.
 • Helg (fredag klockan 19.00 till måndag klockan 07.00): 397 kronor per timme

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Via e-faktura.
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

 • Er referensperson (namn, telefonnummer och mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum eller period för utförd tjänst.
 • Specificerade ersättningsanspråk (antalet timmar för varje person samt om timmarna gäller för dag, kväll, natt eller helg).
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.