Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

På denna sida hittar du den senaste versionen av förfrågningsunderlaget för insatsen bostad med särskild service. Som utförare inom LOV är det alltid det senaste förfrågningsunderlaget som gäller oavsett när ni har skrivit avtalet.

I förfrågningsunderlaget hittar du information om:

  • uppdragsbeskrivning
  • administrativa bestämmelser
  • övriga krav
  • kvalitetskrav på verksamheten
  • övriga krav på verksamheten
  • krav på utföraren
  • ledningssystem för kvalitet
  • uppföljning och insyn
  • kommersiella villkor 

Nedan finner du det fullständiga förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är senast uppdaterat den 22 januari 2019.

Har du frågor om förfrågningsunderlaget är du välkommen att kontakta avdelning stöd och utveckling på vård- och omsorgskontoret.