Till navigation Till innehåll (s)

Förfrågningsunderlag

På denna sida hittar du den senaste versionen av förfrågningsunderlaget för insatsen korttidstillsyn. Som utförare inom LOV är det alltid det senaste förfrågningsunderlaget som gäller oavsett när ni har skrivit avtalet.

I förfrågningsunderlaget hittar du information om:

  • uppdragsbeskrivning
  • administrativa bestämmelser
  • krav på utföraren
  • kvalitetskrav på verksamheten
  • ledningssystem för kvalitet
  • uppföljning och insyn
  • kommersiella villkor

Nedan finner du det fullständiga förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget är senast uppdaterat den 22 januari 2019

Har du frågor om förfrågningsunderlaget är du välkommen att kontakta avdelning stöd och utveckling på vård- och omsorgskontoret genom att mejla till vok-avtal@sollentuna.se