Till navigation Till innehåll (s)

1. Avvikelsehantering

All personal inom hälso- och sjukvård är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Risker för skador ska rapporteras. Det gäller både om det medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Ledningssystemen ska innehålla de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs. Avvikelsehanteringen är ett led i detta kvalitetssystem.

Bilagor