Till navigation Till innehåll (s)

5. Medicinsk fotsjukvård inom SÄBO

Riktlinjen är senast uppdaterad: 2022-07-29

Riktlinje 5. Medicinsk fotsjukvård inom SÄBO

 

Upphandlad utförare av medicinsk fortsjukvård i Sollentuna

LT Fot&Hälsagruppen AB
Sjöängsvägen 15, 3tr.
192 72 SOLLENTUNA  

Telefon 070-831 95 31

Adress för efterfakturering

OBS! Nedanstående gäller för SÄBO upphandlat enligt LOU. Utföraren av medicinskt fotsjukvård skickar räkning för medicinsk fotvård (per behandling, enligt avtal) till respektive boendeenhet. Patientens initialer samt remittent ska framgå på räkningen. Boendeenheten betalar utföraren för den medicinska fotvården.

Respektive boendeenhet skickar kvartalsvis faktura på utförd och betald medicinsk fotvård till vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun. Med fakturan ska kopia av de betalda räkningarna samt kopia av remissen/remisserna bifogas.

Sollentuna Kommun
Skanning VOK1120-21
19186 SOLLENTUNA  

Blanketter