Till navigation Till innehåll (s)

Statsbidrag och stimulansmedel omgång 3

Utförare av vård och omsorg i Sollentuna kommun har möjlighet att ta del av resterande medel 2022 års statsbidrag och stimulansmedel genom vård -och omsorgskontoret i tredje omgången.

Svara på enkäten via länken nedan. Länken hålls öppen till och med 30 oktober. Bearbetning av intresseanmälningarna kommer ske den 18 oktober samt 31 oktober med information om tilldelning den 21 oktober samt 4 november för eventuellt kvarvarande medel till berörda utförare.

Här gör du din intresseanmälan om statsmedel

I informationsmaterialet Omgång 3 Statsbidrag och stimulansmedel 2022 finns information om stadsbidragen och stimulansmedlen. I de klickbara länkarna finns den nationella informationen om medlens inriktning och förutsättningar. I materialet finns också information hur utbetalade medel behöver återredovisas. Använd mallen för återredovisning av utbetalade stimulansmedel. 

 

Här hittar du mallen för återredovisning

Till nyhetsarkivet