Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen till Edsbergsskolan!

Edsbergsskolan är en högstadieskola för elever i årskurserna 7 till 9. Vi strävar alltid efter en inkluderande miljö där våra elever får det stöd och den stimulans de har rätt till.

Vår dedikerade personalgrupp är välutbildad med hög ämnesbehörighet och många anställda har arbetat i flera år på skolan. Utöver högstadiet har vi:

Anpassade grundskolan

Spetsutbildning i matematik

Vårt fokus är att utveckla akademiska färdigheter samtidigt som våra elever förbereds för samhällets alla utmaningar som väntar dem. Vi tror på varje elevs potential och ser fram emot att vara en positiv kraft i deras utbildningsresa mot vuxenlivet.

Vår vision är "Trygga elever som trivs i skolan och är väl förberedda för framtiden".

Vår verksamhetsidé

På Edsbergsskolan möts elever från olika skolformer, spetsutbildning och inriktningar. Alla elever är välkomna. Varje elev ska känna sig trygg, trivas och ha arbetsro. Kompetent och engagerad personal arbetar för att varje elev skall nå dokumenterat goda resultat och vara väl förberedd för vidare studier.