Till navigation Till innehåll (s)
Familjen Rudbeck

Edsbergs historia

Edsbergs gård uppfördes ursprungligen omkring år 1630. Greven Gabriel Bengtsson Oxenstierna, övertog gården någon gång under 1630-talet. Det nuvarande huset byggdes 1760 av familjen Rudbeck.

Familjen Rudbeck tog över slottet 1757 och byggde ett nytt stenhus på platsen. Godset var kvar i familjen Rudbecks ägo till 1955 då kommunen tog över fastigheten.

Flera kungligheter har varit på besök här. 1645 gästade drottning Kristina och år 1670 var kung Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora ”till måltids”.

Malla Silfverstolpe (1782-1861) växte upp på Edsberg. Hennes dagbok är en unik skildring av livet på Edsberg. År 1879 skrevs det i boken Upplands herregårdar ”En naturskönare plats för anläggandet af ett herresäte, der Edsberg är beläget, torde vara svår att finna.” Och detta klingar sant än idag.

Filmen Strövtåg i en plats och dess historia

I samband med att Edsbergs slott fyllde 250 år 2010 tog vi fram filmer som berättar om områdets historia. Från äldsta tid till dagens kulturcentrum Edsvik.

Edsbergs slott. Del 1

Edsbergs slott. Del 2.