Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar vi

Barnen kommer till förskolan mellan kl. 7.00 och 9.00, somliga i taxi. En del barn äter frukost. Precis som i alla förskolor hålls samling, man leker inne och ute, har gymnastik och man går till skogen m.m.

Mycket vuxenstöd gör att de olika aktiviteterna kan genomföras med fokus på varje enskilt barn. Tecken som stöd till talet, bilder och ett långsamt taltempo gör kommunikationen extra tydlig. Klockan 15 börjar de första barnen åka hem och klockan 17.00 är förskoledagen slut. Undantaget är onsdagar då vi stänger kl. 15.00 för planering.

Så här arbetar logopeden

Logopeden utreder barnets språkliga förmåga med särskilda språkliga test: förståelse för ord och meningar, grammatik, aktivt ordförråd, uttal och munmotorik. Testningen sker med jämna mellanrum för att följa den språkliga utvecklingen. Utredningen visar vilka specifika svårigheter varje barn har, och behandlingen läggs upp därefter. Behandlingen sker individuellt och i mindre grupp. Hos logopeden tränar barnet individuellt och i grupp. Barnen erbjuds 70 individuella behandlingar och 30 gruppbehandlingar per år. Träning kan ske i språkgrupper. Då samlar vi barn med liknande svårigheter och jobbar tillsammans. Logopeden arbetar i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen.

En del i logopedens behandlingsarbete är också att ge utbildning till föräldrar i t.ex. Tecken som Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (TAKK).