Till navigation Till innehåll (s)

Brageskolan

Brageskolan är en kommungemensam verksamhet för elever med generell språkstörning för åk F-9. Brageskolan erbjuder också ett autismspår för Sollentunaelever.

Skolan sätter eleven i centrum. Våra pedagoger, logopeder och hemmet samarbetar för elevens bästa. Eleverna går i små klasser med 5-10 elever.

I varje klass jobbar flera vuxna som ger barnen stöd och hjälp med inlärning och social träning.

Personalen har goda kunskaper och erfarenhet om olika funktionsvariationer. Det gör att de kan hjälpa eleverna på ett bra sätt.

För att optimera elevernas inlärning stimuleras och används alla sinnen i lärandet.

Skolan erbjuder digitala hjälpmedel, bildstöd och tecken som stöd (TAKK).

Målet är att alla elever efter avslutad skolgång ska nå betygskriterier för minst betyget E.

Sök plats på Brageskolan