Till navigation Till innehåll (s)
blomma

Så här arbetar vi

På Kärrdalsskolan finns det en röd tråd från förskoleklass till år 6. Undervisningen håller hög kvalitet. Flera av våra lärare har fått priser för sitt pedagogiska arbete.

Här får ditt barn möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi är en liten skola vilket innebär att alla känner alla, både elever och vuxna. All personal tar ansvar för att alla ska trivas. Trygghet och studiero är centralt för oss. 

Vi arbetar både analogt och digitalt. Det ger en variation i arbetssätt och ger möjlighet att lära på olika sätt. Alla elever har tillgång till en iPad eller Chromebook.  

Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet. Vi stärker elevernas självkänsla och får dem att växa i samspel med andra. 

Vi värderar samarbetet med dig som vårdnadshavare. Du är en viktig del av ditt barns skolgång.

Förskoleklass 

I förskoleklass arbetar både lärare och personal från fritidshemmet. På så sätt träffar eleverna samma personal under hela skoldagen.

Förskoleklassen har tillgång till fyra klassrum vilket gör det möjligt att arbeta i mindre grupper. Eleverna har lektion i idrottshallen en gång i veckan. Skolan ligger nära naturen vilket gör att vi kan ha undervisning utomhus. Vi har också uteklassrum i närheten.

Läsåret startar med Skolverkets material “Hitta språket” och “Hitta matematiken”. Det är en kartläggning som visar vilken nivå eleverna är på.

Bildspel om förskoleklass

Skolår 1-6

Eleverna har all sin undervisning i samma klassrum och av samma lärare. I ämnena musik, idrott och slöjd undervisas eleverna av ämneslärare i välfungerande ämnessalar. 

För oss är det viktigt med tydliga rutiner och struktur över hela skoldagen. Det ger goda förutsättningar för lärande. Elevinflytande hos oss innebär att eleverna har stor möjlighet att påverka och själva ta ansvar för sitt lärande.

Bildspel om lågstadiet

Bildspel om mellanstadiet

Fritidshem F-6

Vårt fritidshem öppnar kl 7. När skoldagen börjar går vi gemensamt till klassrummen. Personalen från fritidshemmet finns med under skoldagen. 

Efter skolan tar fritidshemmet vid igen. Här får eleverna göra massor av roliga och utvecklande aktiviteter. Verksamheten utifrån elevernas behov, intressen och idéer. Vi har ett stort fokus på elevernas sociala utveckling. 

Varje vecka kan eleverna välja att vara med på olika aktiviteter. Här har vi tillgång till:

  • Sportrum för pingis, biljard, airhockey med mera.
  • Hobbyrum med skapandematerial.
  • Gaming-rum med spel där barnen får röra på sig när de spelar.
  • Lugnt rum för kortspel och brädspel.
  • Idrottshall.
  • Natur och bad kring Rösjön och Edsviken.