Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar främst förebyggande. De erbjuda olika former av stöd och hjälp till eleverna. Det medicinska arbetet är en del av elevhälsan. Men fokus ligger på utbildning, arbetsmiljö och välbefinnande.

På alla kommunala skolor finns ett team av skolsköterska, kurator och specialpedagog. De arbetar tillsammans för att eleverna ska få den hjälp och stöd de behöver. Eleverna kallas till hälsokontroller vid flera tillfällen under skolgången. 

Utöver detta finns det även centralt placerade skolläkare och psykologer som har flera skolor som sitt ansvarsområde.

Elevhälsan träffas regelbundet och behandlar övergripande frågor och enskilda ärenden som uppmärksammats av arbetslagen. 

Kontakt

Hawa Camara Ohm
Skolsköterska Kärrdalsskolan
tel 073-915 26 99
e-post hawa.camara@rudbeck.se

  • tisdag 08.00-16.30
  • torsdag 8.00-12.00
  • fredag 08.00-16.30

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd