Till navigation Till innehåll (s)
Skolgård

Om oss

Kärrdalsskolan är en kommunal grundskola som ligger i kommundelen Sjöberg. Här går cirka 250 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss kan alla elever gå på fridshem efter skolan.

På Kärrdalsskolan får eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi stärker elevernas självkänsla och får dem att växa i samspel med andra. I alla ämnen anpassar vi undervisningen utifrån elevernas olika behov. Vi är en skola för alla.

Skolan ligger nära naturen vilket vi ofta utnyttjar. Här är alla elever ute på rasterna på vår stora skolgård som inbjuder till rörelse och aktivitet. Vi har alltid rastvärdar ute på skolgården vilket skapar trygghet för eleverna.

Efter skolan tar fritidshemmet vid. Här arbetar vi för att skapa glädje, trygghet och engagemang genom elevinflytande.

Elev- och föräldrainflytande

Ett nära samarbete mellan skola och hem är oerhört viktigt för att våra elever ska nå sina mål - såväl kunskapsmässiga som sociala. För att underlätta detta samarbete är det bra att alla parter har tydliga och rimliga förväntningar på varandras roller.

Varje klass har ett klassråd och även en representant i elevrådet. Här eleverna med och fattar beslut om viktiga saker på skolan.

Varje klass utser en representant till våra föräldrarådet. Till dessa föräldraråd kan föräldrar ta upp frågor som de vill belysa. Här har skolledningen och föräldrarådet en dialog.

Öppet hus och information

Vi bjuder in blivande elever i förskoleklass och årskurs 4 att besök oss. Vi har också öppet hus och informationskväll i samband med skolansökan i januari varje år.