Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet, för både elever och personal. Vi arbetar för att öka rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. Idrott och hälsa är viktigt för oss.

Vi har en stor och inbjudande skolgård som bjuder in till många olika fysiska aktiviteter. Här finns klätterställningar, fotbollsplan, basketplan och bandyplan. Närheten till parker, Sollentunavallen, skateboardramp, skridskobana och simhallen nyttjas så ofta som det är möjligt. 

I vår undervisning har vi ett samarbete med Naturskolan och bjuder gärna in externa samarbetspartners där vi kan samarbeta kring det psykiska välmåendet, som tex kan handla om att förebygga stress och skapa goda sociala relationer.