Till navigation Till innehåll (s)

Trygghet och studiero

Vi strävar efter att alla elever och personal ska trivas på vår skola. Vi tror på ordning och reda och ett tydligt ledarskap. Våra regler är enkla och tydliga.

Vi är en liten skola vilket innebär att alla känner alla, både elever och vuxna. All personal tar ansvar för att alla ska trivas. Trygghet och studiero är centralt för oss.  

För oss är det viktigt med tydliga rutiner och struktur över hela skoldagen. Det ger goda förutsättningar för lärande. Elevinflytande hos oss innebär att eleverna har stor möjlighet att påverka och själva ta ansvar för sitt lärande.

Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet. Vi stärker elevernas självkänsla och får dem att växa i samspel med andra. Vi har tillsammans med eleverna tagit fram regler.

Vi strävar efter att ha en gemensam struktur för all undervisning. Det ger en tydlighet och bidrar till tryggheten.

Vi anpassar undervisningen efter varje elevs unika behov. Det kan innebära att erbjuda olika stöd och hjälpmedel, till exempel möjlighet att få texterna upplästa eller få göra en uppgift muntligt. Bildstöd är ett annat exempel som vi använder oss av i hela skolan.

Vi värderar samarbetet med dig som vårdnadshavare. Du är en viktig del av ditt barns skolgång.

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med ett faddersystem, som bland annat innebär att äldre elever på högstadiet är med som rastvärdar när de yngre eleverna på skolan har raster. Det uppskattas mycket av både yngre och äldre elever!

Du är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att ditt barn ska lyckas bra i skolan. Tillsammans skapar vi en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ditt barn ska lära sig och utvecklas.

Du är viktig