Till navigation Till innehåll (s)
skolan

Om oss

Runbackaskolan - ofta kallad Runan - är en F-9-skola i Viby, med Järvafältet som närmsta granne. Skolan har 100% behöriga lärare och hög vuxentäthet. Våra elever har mycket höga meritpoäng (betyg). Här får 100% behörighet till gymnasiet.

På skolan går cirka 570 elever uppdelade i paviljonger från förskoleklass till år 9. Det ger en härlig småstadskänsla. Vi har höga förväntningar på våra elever. De utmanas i sin kunskapsutveckling på olika sätt, vilket har lett till hög måluppfyllelse och höga meritvärden.

Våra hörnstenar

  • Kunskapsglädje. Vi vill väcka elevernas upptäckarlust och nyfikenhet och möter varje individ på deras nivå. Ett kreativt lärande inspirerar till att våga utmana sig själv.
  • Trygghet. Vi arbetar mot mobbning med Olweus-metoden. Det skapar en vi-känsla, respekt och förståelse för oss själva, varandra och vår miljö.
  • Resultat. Med tydliga mål, höga förväntningar och engagemang når vi bra resultat. Våra digitala verktyg och vår hälsoprofil ger oss förutsättningar att ta vår undervisning ännu längre.
  • Omvärld. Med fokus på språk, kommunikation och interaktion med omvärlden förbereder vi eleverna för en global värld och framtidens utmaningar.

Digitalisering, språk, idrott och hälsa

Digitalisering, språk, idrott och hälsa genomsyrar skolans verksamhet. Vi har också en inriktning mot internationalisering, som innebär att vi har utbyten med skolor i andra länder, både för elever och personal.

Digitalisering i skolan

Idrott och hälsa

Språk

Vårt arbete mot mobbning

Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskolan till åk 9. Detta har har lett till låga mobbningssiffror och trygga barn.

Vårt arbete mot mobbning

Elevhälsa

Vi har ett stort elevhälsoteam med specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och hela ledningsgruppen. Vi har också ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Här arbetar vi för att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Elevhälsan

Skolmaten

Vi har ett eget tillagningskök där maten lagas av våra fantastiska kockar. Vi har alltid flera rätter att välja mellan, varav en rätt alltid är vegetariskt, och en stor salladsbuffé. 

Veckans matsedel

Vi har vid flera tillfällen varit nominerade till White guide junior, som korar Sveriges bästa offentliga måltider.

White guide junior

Partnerskola till Uppsala Universitet

Vi är en särskilt utvald skola för Uppsala universitets lärarstudenter. Varje år tar vi emot många studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss. 

Följ oss gärna på Facebook

Här får du en inblick i vår skolas verksamhet.Runbackaskolan på Facebook

Runbackaskolan startade 1989 och renoveras 2021-2022.