Till navigation Till innehåll (s)
elever

Så här arbetar vi

Digitalisering, språk, idrott och hälsa genomsyrar skolans verksamhet.

Digitalisering

Idrott och hälsa

Språkinriktning

Förskoleklass till skolår 3

F-1 håller till på avdelningen Oden och 2-3 på Idun. I varje årskurs har vi tre behöriga lärare på två klasser. Fritidspersonalen finns med under hela skoldagen, vilket ger eleverna en trygg och sammanhängande dag på skolan.

När eleverna börjar i F-klass får de varsin Ipad som följer dem i arbetet i F-9. Skolan har lång erfarenhet av undervisning där digitala verktyg är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Våra lärare jobbar efter STL-modellen, en forskningsbaserad lärmetod som visat på goda effekter i lärande och resultat.

Fritidshem

Efter skoldagens slut tar fritids vid med olika lärande aktiviteter, både schemalagda och spontana. Här går elever upp till skolår 6. Fritids håller till på Idun och Oden.

Våra profiler på Runan är ju idrott och friluftsliv samt språk. Detta innebär att vi på fritidstid är mycket i idrottshallen och har olika rörelseaktiviteter. Naturligtvis finns det andra aktiviteter och tillfälle till lek som vi erbjuder barnen. 

På fritids ska vi erbjuda en verksamhet som ska vara rolig och stimulerande, där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder och intresse.

Vi har en stor och inbjudande skolgård. Här finns möjlighet till många olika aktiviteter, bland annat en motorikbana, klätterställningar, en enkel bollplan. Ett härligt skogsparti i anslutning till skolans område inbjuder också till lek och aktiviteter.

Fritids är öppet kl 07-17 ordinarie tider. 

  • Telefon Oden: 08-6261606.
  • Telefon Idun: 08-626 16 05.

Fritidsklubben 4-6

Fritidsklubben är en viktig del av vår skola. Här erbjuder vi olika aktiviteter för eleverna i åk 4-6. Vi strävar hela tiden efter att erbjuda aktiviteter som lockar eleverna att prova på och få nya intressen. Det sociala samspelet är en viktig del där vi som vuxna finns med i samtalen som stöd. Klubbens verksamhet strävar efter ett stort elevinflytande där eleverna ska vara delaktiga i planeringen och genomförandet av aktiviteterna. Verksamheten genomsyras av gemenskap och trygghet. Klubben är öppen till kl 17 varje dag.

  • Tfn 08-626 16 14.

Sök plats på fritidshem

Skolår 4-6

På Midgård går våra elever i årskurs 4 - 6. Varje klass har två mentorer som har ett huvudansvar för just sin klass och är kontaktpersoner för vårdnadshavare.

I årskurs 4 har vi trelärarskap inom svenska, engelska och matte (tre lärare på två klasser vilket ibland kan leda till tre grupper och ibland till två grupper och en speciallärare som arbetar med några få elever), i årskurs 5 och 6 har vi trelärarskap i matematik.

Eleverna har halvklass i våra praktisk estetiska ämnen såsom musik, bild, slöjd och hem och konsumentkunskap.

Vi börjar med moderna språk redan i årskurs fyra. I år fyra och fem får de prova på franska, tyska och spanska varje vecka. Inför språkvalet i årskurs sex är de förberedda på bästa sätt. 

På Midgård har vi mobilfritt hela dagen och alla ska vara ute på rasterna. Från årskurs 4 har vi också 30 minuters läsning varje vecka utöver ordinarie timplan. 

Språkinriktning

På Runbackaskolan väcker vi den språkliga medvetenheten hos våra elever tidigt. Vi satsar extra mycket på en god språklig utveckling inom alla ämnen i skolan. Våra elever läser moderna språk redan från år 4 och vi i har förstärkt undervisningen i svenska, engelska och moderna språk (spanska, franska, tyska). I år 1-3 har vi språkdagar då eleverna får prova på olika språk. 

Skolår 7-9

På Valhall går eleverna i år 7-9. Här fortsätter vi med trelärarsystem i MA och EN (delvis), ämneslärare och två mentorer per klass. De pulshöjande idrottspassen ökar till två pass vilket innebär att eleverna har idrott på skolan alla dagar i veckan.

Eleverna som går ut år 9 har de senaste tio åren legat högt i meritvärde (betygspoäng år 9) och hela tiden legat i topp bland Sollentunas kommunala skolor och långt över snittet för riket. Detta tack vare våra ambitiösa elever, duktiga och legitimerade lärare och högt fokus på trygghet och studiero. 

Under lunchrasten kan eleverna vara ute på vår stora, fina skolgård, på Vibyplanen eller hänga i elevernas eget café.