Till navigation Till innehåll (s)

Hälsa och miljö

Ett av våra fokusområden är hållbarhet, för både elever och personal. Vi arbetar för att öka rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil. Idrott och hälsa är viktigt för oss på Runbackaskolan.

Idrott i skolan och pulshöjande fysisk aktivitet leder till friskare, starkare och gladare elever som presterar bättre och når högre resultat. Skolans alla ämnen genomsyras av vår profil så att vi grundlägger goda vanor.

Utöver ordinarie undervisning i idrott har eleverna pulshöjande fysiska aktiviteter (PIK) med olika rörelsepass och aktiviteter vid minst två extra tillfällen i veckan.

Vi är stolta över att vara en certifierad Generation PEP-skola.

Generation PEP

Vi har en stor och inbjudande skolgård som bjuder in till många olika aktiviteter. Här finns en motorikbana, klätterställningar och fotbollsplaner. Ett härligt skogsparti i anslutning till skolans område inbjuder också till lek och aktiviteter.

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.